Ders 1: İnsan İlişkileri

Şu hayattaki en zor şeylerden birisi bence insan ilişkileri. Kişilerin yaptığı hareketlere, söylediği laflara alınganlık gösterirdim. Günlerce kafama takardım. Kendimi sorguya çeker, nerede hata yaptığımı anlamaya çalışırdım. Boş ver diyemezdim. Ama artık diyorum. BOŞ VER… Boş ver diyebilmek ne zormuş. Tam 34 yılımı aldı. Yıllarım…